Nyt om bevillinger


Under Nyt om bevillinger kan du læse alle vigtige nyheder i forhold til private og offentlige uddelte midler til forskellige målgrupper. Formålet er især at give dig inspiration til dine egne projekter og værdifuld viden om, hvilke aktiviteter og projekter, som fx den enkelte fond eller puljer prioriterer. Der henvises i øvrigt også til den enkelte støtteyders hjemmeside (og årsrapport) for flere oplysninger om andre støttede projekter.

OBS!

OK