Fonde


Hovedindholdet på Fonde.dk er en søgbar database med et stort udvalg af private fonde, offentlige puljer, legater, nordiske ordninger og EU-programmer. I venstremenuen har du mulighed for at afgrænse din søgning ud fra forskellige søgekriterier – Husk at trykke søg, når du har valgt de filtreringer, du ønsker at afgrænse din søgning med.

Du kan også benytte søgefeltet til fritekst søgning. Fritekstsøgning kan både bruges for sig selv og i kombination med filtreringen i venstre side. Laver du fritekstsøgning, er det bedst at søge med små bogstaver.

Fondsdatabasen består af 2630 støttemuligheder.
Du skal være logget ind for at anvende de avancerede søgefunktioner i fondsdatabasen.
 • 15. juni Fonden

  Frist:
  Afventer dato

  15. Juni Fonden er en almennyttig fond, hvis formål er at virke til gavn for det danske samfund ved at støtte aktiviteter, der ligger inden for dennes virke. 15. Juni Fonden arbejder med følgende områder, som alle er udsprunget af...

  15. juni Fonden
 • 15. Juni Fondens Naturpris

  Frist:
  Afventer dato

  15. Juni Fondens formål er bl.a. at medvirke til at sikre og forbedre de danske landskabelige og naturmæssige værdier samt den danske flora og fauna. Fondens bestyrelse vil understøtte dette formål gennem indstiftelsen af en natu...

  15. Juni Fondens Naturpris
 • 3F's Medie og Kulturfond

  Frist:
  Afventer dato

  Formålet med 3F’s Medie- og Kulturfond er at fastholde og udvikle den kultur, som fagbevægelsen altid har været en del af. Det gør fonden ved at støtte medie- og kulturprojekter, som 3F’s medlemmer kan have glæde af, og hvor de s...

  3F's Medie og Kulturfond
 • A. P. Møller Fonden

  Frist:
  Løbende

  Der kan søges tre fonde: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) Den A.P. Møllerske Støttefond (Støttefonden) Fonden til Lægevidenskabens Fremme Blandt disse er A.P. Mø...

  A. P. Møller Fonden
 • A. P. Møller Fonden - Det sociale initiativ

  Frist:
  Løbende

  Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 750 mio. kr. til det sociale område. De er øremærket indsatser, der hjælper udsatte borgere i uddannelse eller job, modvirker negativ social arv og løfter de fysiske rammer for de svageste...

  A. P. Møller Fonden - Det sociale initiativ
 • A. P. Møller Fonden - Folkeskoledonation

  Frist:
  Afventer dato

  A.P. Møller Fondens bestyrelse besluttede i 2013 at donere en milliard kroner til at styrke undervisningen i den danske folkeskole. Folkeskoledonationen skal bidrage til en endnu bedre folkeskole i Danmark. Den ekstraordinære don...

  A. P. Møller Fonden - Folkeskoledonation
 • A. P. Møller Fonden - Lægefonden

  Frist:
  Afventer dato

  Fonden blev oprettet i 1958 som et bidragsudvalg under A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Der ydes støtte til projekter på baggrund af ansøgningsskema.  Fondens midler anvendes efter følgen...

  A. P. Møller Fonden - Lægefonden
 • A.P. Møller Fonden

  Frist:
  Løbende

  Der kan søges tre fonde: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) Den A.P. Møllerske Støttefond (Støttefonden) Fonden til Lægevidenskabens Fremme Blandt disse er A.P. Mø...

  A.P. Møller Fonden
 • A.P. Møllers Fond for islandske studerende

  Frist:
  31. december 2020

  A.P. Møllers Fond for islandske studerende er målrettet islandske studerende ved højere læreanstalter i Danmark. Disse kan søge om økonomisk støtte til studieopholdet fra denne fond. Dansk-Islandsk Samfund er repræsenteret i fond...

  A.P. Møllers Fond for islandske studerende
 • Adjunkt Gerda Mørup-Petersens Familie- og Studielegat

  Frist:
  15. april 2020

  Legatet uddeles til unge mennesker til hjælp til uddannelse, til studierejser, til bosætning, til påbegyndelse af egen forretningsvirksomhed eller til hjælp under økonomiske vanskeligheder, hvad enten disse skyldes sygdom eller an...

  Adjunkt Gerda Mørup-Petersens Familie- og Studielegat

OBS!

OK