Tids- og aktivitetsplaner


Tids- og aktivitetsplan, tids- og handlingsplan, Gantt-skema, milepælsplan... Kært barn har mange navne og fremadrettet anvender vi navnet tids- og aktivitetsplan, som er et værktøj, der giver dig et godt overordnet overblik over dit projekts indhold og forløb, herunder de forskellige faser i projektforløbet.

Faserne i et fundraisingforløb kunne fx være planlægning, beskrivelse, udvikling, gennemførelse, evaluering, afslutning, afrapportering og resultatformidling. Her kan en tids- og aktivitetsplan være med til at sikre en rød tråd i projektforløbet og en løbende kvalitetssikring af opstillede milepæle.

Nedenstående 4 skabeloner er bygget op som søjlediagrammer, hvilket gør det lettere at håndgribeliggøre projekter med mange deadlines. Y-aksen angiver aktiviteterne og x-aksen angiver projektets løbetid.

Husk at graden af detaljering naturligvis afhænger af projektets størrelse. Jo større projekter, desto større detaljeringsgrad i de enkelte opgaver og aktiviteter.

 • Tids- og aktivitetsplan (detaljeret, 12 mdr.)

  Kategori:
  Tids- og aktivitetsplaner

  Tids- og aktivitetsplan inddelt i måneder med datoer. Det giver mulighed for ud for den enkelte dato at skrive, hvilken aktivitet der er fokus på, fx konference og projektudvikling. Meget anvendelig ved aktiviteter på dagsbasis.

  Download skabelon
 • Tids- og aktivitetsplan (detaljeret, 3 år)

  Kategori:
  Tids- og aktivitetsplaner

  Overskuelig tids- og aktivitetsplan med udgangspunkt i et Gantt-diagram, som følger et projekt fra udvikling til drift. Tids- og aktivitetsplanen indeholder projektets hovedaktiviteter og er forberedt til en projektperiode på 3 år.

  Download skabelon
 • Tids- og aktivitetsplan (Gantt-diagram)

  Kategori:
  Tids- og aktivitetsplaner

  Tids- og aktivitetsplan med udgangspunkt i et Gantt-diagram. Planen viser de enkelte opgaver/arbejdspakker lodret og årets måneder vandret, hvorefter du med farve udfylder, hvilke måneder aktiviteterne finder sted.

  Download skabelon
 • Tids- og aktivitetsplan (simpel, pr. md.)

  Kategori:
  Tids- og aktivitetsplaner

  Simpel tids- og aktivitetsplan inddelt i årets måneder. Ud fra hver enkelt måned er der mulighed for at skrive de aktiviteter, som skal foregå i den enkelte måned, fx "projektetablering og opstart" i januar måned.

  Download skabelon

OBS!

OK