Fundraising strategier


Fundraisingstrategiens formål er at udstikke retningslinjer og lægge tidsplan og taktik for, hvordan en række aktiviteter og ressourcemuligheder skal føre din organisation til et givet mål. Det kan være et stærkt værkøj til at forankre fundraisingen i egen organisation, så den bliver en del af hverdagen. Strategien opererer på både et taktisk og et strategisk plan.

 • Fundraising strategi for DGI (2015)

  Kategori:
  Fundraising strategier

  Eksempel på fundraising strategi fra DGI der bl.a. indeholder info om fondsgruppens sammensætning, fundraising aktiviteter, målsætninger, strategiske indsatsområder, koordinering og overblik.

 • Fundraising strategi for Mellemfolkeligt Samvirke (2011)

  Kategori:
  Fundraising strategier

  Eksempel på fundraising strategi fra Mellemfolkeligt Samvirke der indeholder info om baggrund, introduktion, muligheder, styrker og svagheder, strategiske valg, målsætninger, metoder og organisering.

 • Fundraising strategi for Morsø Kommune (2012)

  Kategori:
  Fundraising strategier

  Eksempel på fundraising strategi fra Morsø Kommune der bl.a. indeholder info om initiativer ift. ekstern finansiering, indsatsområder og organisering - herunder med klare indsatsmål for kommunens interne fundraiser.

 • Fundraising strategi for SUMH

  Kategori:
  Fundraising strategier

  Eksempel på fundraising strategi fra SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap) der på én side beskriver strategien for fundraising, herunder med fokus på hvem der ansøger, hvad der ansøges til og hvordan.

OBS!

OK