Crowdfunding


Crowdfunding er finansiering gennem bidrag eller investeringer fra en stor gruppe mennesker. Udbredelsen af crowdfunding er i kraftig vækst, men har været begrænset i Danmark pga. usikkerhed ift. reguleringen af de forskellige former for crowdfunding og manglende kendskab til denne forholdsvis nye finansieringsform. Her på siden finder du forskellige rapporter, som omhandler crowdfunding. 

 • Crowdfunding - en ny finansieringsform (Vækstfonden)

  Kategori:
  Crowdfunding

  Rapporten ser overordnet på den alternative finansieringsform crowdfunding, herunder hvilke modeller der findes, hvilke projekter at konceptet passer til og hvad det kræver at få succes. Udgivet af Vækstfonden i 2013.

 • Crowdfunding i Danmark (Erhvervs- og Vækstministeriet)

  Kategori:
  Crowdfunding

  Rapporten er en systematisk gennemgang af de reguleringsmæssige rammer for crowdfunding i Danmark ud fra de fire forskellige typer crowdfunding. Udgivet af Erhvervs- og Vækstministeriet maj 2015.

 • Crowdfunding i Danmark 2015 (Dansk Erhverv)

  Kategori:
  Crowdfunding

  Rapporten ser nærmere på koncepterne bag crowdfunding samt omfanget og de centrale udviklingstendenser inden for crowdfunding i Danmark og globalt. Udgivet af Dansk Erhverv i 2015.

 • Det danske crowdfundingmarked anno 2016

  Kategori:
  Crowdfunding

  Vækstfonden og Dansk Crowdfunding Forening har i samarbejde gennemført den første kortlægning af det danske crowdfundingmarked nogensinde, og analysen viser, at crowdfunding i Danmark er i vækst.

OBS!

OK