Årsrapporter og beretninger


Både fonde og puljer udsender årligt årsrapporter, årsberetninger, årsskrifter mv. med det formål at fortælle offentligheden om deres vigtige arbejde de er sat i verden for og hvordan det forgange år er gået - både ift. indhold og økonomi. Dette er vigtig baggrundsviden for dig som ansøger, da det skaber det nødvendige vidensgrundlag for udarbejdelse af målrettede og støtteværdige ansøgninger.

 • Augustinus Fondens årsrapport (2014)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I årsrapporten kan du bl.a. læse om fondens ledelsesberetning, herunder med oplysninger om årets uddelinger, fondens baggrund, formål og prioriteringer. Endvidere kan du se økonomiske nøgletal og resultater.

 • Bikubenfondens årsrapport (2014)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I årsrapporten kan du bl.a. læse om fondens ledelsesberetning, herunder med oplysninger om årets uddelinger, fondens baggrund, formål og prioriteringer. Endvidere kan du se økonomiske nøgletal og resultater.

 • Bikubenfondens årsrapport (2016)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I årsrapporten fra 2016 kan du bl.a. læse, at Bikubenfonden uddelte 92 mio. kr. til fondsformål. Det blev til 40 mio. kr. til sociale formål og 47 mio. kr. til kunst og kultur samt 5 mio. kr. til andre formål.

 • Carlsbergfondets årsrapport (2014)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I årsrapporten kan du bl.a. læse om fondens ledelsesberetning, herunder med oplysninger om årets uddelinger, fondens baggrund, formål og prioriteringer. Endvidere kan du se økonomiske nøgletal og resultater.

 • CISU's årsskrift (2015)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I CISU's årsskrift kan du bl.a. læse om organisationens økonomi, men også om de omvæltninger med bl.a. nedskæringer fra regeringen og den udvikling CISU har været igennem i 2015.

 • COWIfondens årsrapport (2014)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I årsrapporten kan du bl.a. læse om fondens ledelsesberetning, herunder med oplysninger om årets uddelinger, fondens baggrund, formål og prioriteringer. Endvidere kan du se økonomiske nøgletal og resultater.

 • Den Europæiske Socialfond (2007-2013)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  EU-Kommissionen har evalueret den danske socialfondsindsats i perioden 2007-2013. Evalueringen viser, at Socialfonden har hjulpet 12.000 mennesker tættere på eller i decideret beskæftigelse.

 • Det Danske Filminstituts Årsberetning (2016)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I årsberetningen gør Filminstituttets bestyrelse og direktion status over dansk film og Filminstituttets virke i 2016. Beretningen ser samtidig også i afslutningen nærmere på udsigterne for 2017.

 • Det Danske Filminstituts årsrapport (2016)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I årsrapporten for 2016 fra Det Danske Filminstitut indeholder den årlige afrapportering til Kulturministeriet om det forgangne års økonomiske og faglige resultater. Du kan også se, hvad der har været DFI's kerneopgaver.

 • Det Frie Forskningsråds årsrapport (2016)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  Det Frie Forskningsråds årsrapport opsummerer højdepunkter i 2016j. Med en gennemsnitlig bevillingsstørrelse på 2,4 millioner kroner blev 386 forskningsidéer finansieret for en samlet sum af knap 1 milliard kroner. 

OBS!

OK