Indsigt


I projektfasen Indsigt giver vi dig mere viden om begrebet fundraising og om, hvad det egentlig kræver at fundraise i dag. I artiklerne ser vi nærmere på det danske fondsmarked og på nogle af de internationale støtteordninger. Du får også et godt indblik i, hvad du kan søge om støtte til, hvem der kan søge, og hvor grænsen egentlig går – fra enkeltpersoner til kommercielle virksomheder.

 • Gode råd ved brug af ekstern fundraiser

  Kategori:
  Indsigt
  Dato:
  27. april 2016

  Tre gode råd til hvad du skal tænke over, når du vælger at gøre brug af en ekstern fundraiser i dit projekt?

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Fundraising som begreb

  Kategori:
  Indsigt
  Dato:
  05. februar 2016

  Fundraising kan defineres på mange måder, men handler grundlæggende om at skaffe midler til det projekt, en organisation har...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Fundraisinglandskabet i dag

  Kategori:
  Indsigt
  Dato:
  05. februar 2016

  Fundraising og ekstern finansiering bliver i dag prioriteret højt i mange organisationer, herunder i de danske kommuner...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Opskriften på et afslag

  Kategori:
  Indsigt
  Dato:
  05. februar 2016

  Mange begår de samme fejl i fundraisingprocessen og får dermed ikke de nødvendige midler hjem til at sikre projektets realisering...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Ansvar for egen udvikling

  Kategori:
  Indsigt
  Dato:
  04. februar 2016

  Fundraisingindsatsen skal under de nye vilkår sættes i system, og det kræver fokus på en fundraisingstrategi...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Fondstyper

  Kategori:
  Indsigt
  Dato:
  04. februar 2016

  Private fonde bliver normalt inddelt i tre overordnede fondstyper: Erhvervsdrivende, almennyttige og selvejende fonde...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Former for støttemuligheder

  Kategori:
  Indsigt
  Dato:
  04. februar 2016

  Det kan være en uoverskuelig jungle at finde rundt i de forskellige former for støttemuligheder - fra fonde til EU-programmer...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Hvad kan du få støtte til?

  Kategori:
  Indsigt
  Dato:
  04. februar 2016

  Fonde og puljer adskiller sig både i form og i hvad de støtter. Der gives sjældent støtte til drift og fokus er på nyskabelse...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Intern eller ekstern fundraiser?

  Kategori:
  Indsigt
  Dato:
  04. februar 2016

  Der er delte meninger om, hvilken organisering der er mest hensigtsmæssig at gå efter, når du fundraiser...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Kan du søge som enkeltperson?

  Kategori:
  Indsigt
  Dato:
  04. februar 2016

  Hvis du som enkeltperson ønsker at søge midler fra en fond, er det ofte de mindre fonde og legater, som du skal have fokus på...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning

OBS!

OK