Artikler


At søge om eksterne midler kræver forståelse for hele fundraisingprocessen - fra indsigt til støtte. Manglende viden om den rigtige tilgang og metode gør desværre, at fundraising er en disciplin, som mange tøver med at kaste sig ud i. Derfor har vi udarbejdet op mod 50 artikler, som relaterer sig til de forskellige projektfaser, som understøtter en effektiv fundraising proces. Disse er: 1) Indsigt; 2) Forberedelse; 3) Ansøgning og; 4) Støtte.

Artiklerne fortæller bredt om fundraising fra A til Z, bl.a. hvad du kan søge om tilskud til, hvordan du finder den rette fond eller pulje og helt konkret ansøger - og om hvordan god planlægning og kommunikation kan øge chancerne for en bevilling.

Artiklerne henvender sig både til den erfarne fundraiser, som gerne vil have ny inspiration og til begynderen, der mangler relevant input til at komme i gang. De er udarbejdet med baggrund i "Håndbog i fundraising" udgivet af forlaget Multivers i 2013. Bogen kan bestilles hos forfatterne: Fundraiseren.dk.

 • Støtte - hvad nu?

  Kategori:
  Støtte
  Dato:
  10. februar 2016

  Har du fået en bevilling, er du nået igennem nåleøjet og kan give dig selv et velfortjent skulderklap. Det er en flot bedrift at få en bevilling...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Tag højde for projektændringer

  Kategori:
  Støtte
  Dato:
  10. februar 2016

  Et projekt forløber sjældent helt som planlagt. I bedste fald sker der kun de ændringer, som du har forudset og proaktivt forberedt dig på...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Økonomiske overvejelser

  Kategori:
  Støtte
  Dato:
  10. februar 2016

  Økonomi er måske den vigtigste årsag til at gøre dig overvejelser om den vigtige overgang fra projekt til drift. Du kan aldrig begynde...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Forankring

  Kategori:
  Ansøgning
  Dato:
  08. februar 2016

  Der er i dag stor opmærksomhed omkring udbredelsen af projekters resultater og hvordan disse kan implementeres i hverdagen...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Forprojekt kontra hovedprojekt

  Kategori:
  Forberedelse
  Dato:
  08. februar 2016

  Mange elementer kan gøre et forprojekt særdeles relevant, og med de rette argumenter vil støtteyder opfatte forslaget som en seriøs tilgang...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Fra formål til evaluering

  Kategori:
  Ansøgning
  Dato:
  08. februar 2016

  Alle projekter har et formål. Du bør konkret beskrive, hvad det er, du ønsker at opnå med dit projekt. Projektets formål er det, du forventer...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Hæmmethed fører til gode projekters fald

  Kategori:
  Ansøgning
  Dato:
  08. februar 2016

  De fleste ansøgere har prøvet forgæves at ansøge om fondsmidler udelukkende med afslag til følge. Der kan være mange grunde til disse afslag...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Indholdet i projektbeskrivelsen

  Kategori:
  Ansøgning
  Dato:
  08. februar 2016

  Antallet af punkter og detaljeringsgraden i en projektbeskrivelse afhænger af, hvilken type projekt du arbejder med. Hvis det fx er...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Logbog som styringsværktøj

  Kategori:
  Forberedelse
  Dato:
  08. februar 2016

  Når du har fundet de støttemuligheder, som er relevante for dit projekt eller din organisation, er det en god idé at udarbejde en logbog...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Læg en fundraisingstrategi

  Kategori:
  Forberedelse
  Dato:
  08. februar 2016

  Arbejder du med mange projekter eller i en større organisation, så kan det være hensigtsmæssigt at udarbejde en fundraising strategi...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning

OBS!

OK