Artikler


At søge om eksterne midler kræver forståelse for hele fundraisingprocessen - fra indsigt til støtte. Manglende viden om den rigtige tilgang og metode gør desværre, at fundraising er en disciplin, som mange tøver med at kaste sig ud i. Derfor har vi udarbejdet op mod 50 artikler, som relaterer sig til de forskellige projektfaser, som understøtter en effektiv fundraising proces. Disse er: 1) Indsigt; 2) Forberedelse; 3) Ansøgning og; 4) Støtte.

Artiklerne fortæller bredt om fundraising fra A til Z, bl.a. hvad du kan søge om tilskud til, hvordan du finder den rette fond eller pulje og helt konkret ansøger - og om hvordan god planlægning og kommunikation kan øge chancerne for en bevilling.

Artiklerne henvender sig både til den erfarne fundraiser, som gerne vil have ny inspiration og til begynderen, der mangler relevant input til at komme i gang. De er udarbejdet med baggrund i "Håndbog i fundraising" udgivet af forlaget Multivers i 2013. Bogen kan bestilles hos forfatterne: Fundraiseren.dk.

 • Gode råd ved brug af ekstern fundraiser

  Kategori:
  Indsigt
  Dato:
  27. april 2016

  Tre gode råd til hvad du skal tænke over, når du vælger at gøre brug af en ekstern fundraiser i dit projekt?

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Afrapportering

  Kategori:
  Støtte
  Dato:
  10. februar 2016

  Projekter, der har fået bevilling, er især hos puljer og i stigende grad også hos fonde forpligtede til løbende at afrapportere oplysninger om...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Formidling i projektperioden

  Kategori:
  Støtte
  Dato:
  10. februar 2016

  Det er vigtigt i din projektbeskrivelse at klarlægge, hvordan du har tænkt dig at formidle dit projekt i løbet af projektperioden. For mange...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Gode råd til projektbeskrivelsen

  Kategori:
  Ansøgning
  Dato:
  10. februar 2016

  Projektbeskrivelsen er hjertet i din ansøgning. Det er her, du går i detaljer med projektets indhold og får formidlet, hvorfor verden ikke...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Hvilke bilag skal du vedlægge?

  Kategori:
  Ansøgning
  Dato:
  10. februar 2016

  Mange har svært ved at finde ud af, hvilke bilag man skal vedlægge sin ansøgning. Det er ofte også forskelligt i forhold til, hvem du søger...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Indhold og elementer i din ansøgning

  Kategori:
  Ansøgning
  Dato:
  10. februar 2016

  Når du laver en projektansøgning, er det vigtigt, at du har en klar struktur og sammenhæng. Det gælder både i forhold til indholdet og...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Kontinuerligt lobbyarbejde

  Kategori:
  Støtte
  Dato:
  10. februar 2016

  Når pengene er bevilliget fra støtteyder, er alt godt, og du fokuserer måske ikke længere så meget på at bevare og udbygge den gode relation...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Overgangen fra projekt til drift

  Kategori:
  Støtte
  Dato:
  10. februar 2016

  Det er normalt et vigtigt og stort øjeblik, når du nærmer dig afslutningen på dit projekt. I bedste fald har du gennemført, hvad du skulle...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Skab ejerskab

  Kategori:
  Støtte
  Dato:
  10. februar 2016

  Når du er optaget af at få projektet til at fungere, kan spørgsmålet om drift synes at ligge langt ude i fremtiden. Alligevel er det en god idé at...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • SMART-metoden

  Kategori:
  Ansøgning
  Dato:
  10. februar 2016

  SMART-metoden anvendes til formulering af præcise mål for et projekt – og til vedblivende fokus på de givne mål. Metoden blev udviklet af...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning

OBS!

OK