Betingelser for brug af Fonde.dk

 

Definitioner

Ved Websitet skal forstås hele www.fonde.dk (herefter benævnt Fonde.dk), dvs. alle websites, herunder front-end og back-end, kildekode, mv. som kan betragtes som værende en del af Fonde.dk.

 Ved Bruger skal forstås enhver bruger af Fonde.dk, som opretter en profil på websitet, herunder hvor en fysisk eller juridisk enhed opretter flere brugere eller hvor flere personer i en sådan enhed tilgår websitet fra samme Bruger. 

 Ved Service skal forstås de services, som, til enhver tid, udbydes på Fonde.dk af Fundraiseren.dk I/S, herunder særligt oplysninger om fondsmidler.

 Ved Betingelser skal forstås nærværende abonnementsbetingelser samt eventuelle tilhørende bilag, herunder ordrebekræftelser mv.

 

Generelle vilkår

Disse generelle abonnementsbetingelser for brug er gældende for alle Brugere af Fonde.dk. Abonnementsbetingelserne er gældende, medmindre disse skriftligt er fraveget ved aftale mellem Fundraiseren.dk I/S og Brugeren.

Betingelserne er gældende mellem Fundraiseren.dk I/S, som administrerer websitet Fonde.dk, og enhver Bruger, der indgår aftale omkring brugen af Fonde.dk, som supplement til det tilbud eller den ordrebekræftelse, der indeholder specifikation af ydelser og priser.

Brugeren bekræfter ved køb af adgang til Fonde.dk eller ved sin underskrift på aftalen, at denne har læst Betingelserne som anført på denne side omhyggeligt, og at Brugeren godkender disse. Brugeren accepterer, at dennes anvendelse af Fonde.dk er betinget af, at Brugeren ikke overtræder Betingelserne.

I det omfang der mellem Fundraiseren.dk I/S og Brugeren er indgået en separat aftale om brug af Services har sådan aftale forrang for Betingelserne.

 

Gyldighed

Disse betingelser er senest opdateret 16. august 2018 og erstatter alle tidligere gældende betingelser. Disse betingelser er gældende indtil nye udsendes.
 

Fundraiseren.dk I/S

Aabenraavej 59

8600 Silkeborg

 

CVR-nr.

32 74 33 58

Telefon   

+45 30 499 655

E-mail

info@fundraiseren.dk 

Web

www.fundraiseren.dk

 

Generelt om Fonde.dk

Fonde.dk er et website ejet og drevet af Fundraiseren.dk I/S, Aabenraavej 59, DK-8600 Silkeborg, CVR-nr. 32743358, telefon 30 499 655, e-mail info@fundraiseren.dk. Websitet er udviklet i samarbejde med Fundraiseren.dk I/S. 

Fundraiseren.dk I/S står bag forskellige stærke løsninger inden for fundraising i Danmark. Vores ydelser støtter løbende fundraisere, fagspecialister, ildsjæle, projektudviklere m.fl. i deres arbejde med at hente midler hjem fra forskellige private fonde og offentlige puljer. Vores løsninger spænder bredt. Fra hjælp til konkrete  projektrelaterede fundraising opgaver til kompetenceudvikling i fundraising målrettet kommuner, ngo’er, frivillige foreninger, organisationer, private virksomheder m.fl.

Til at understøtte vores målgruppes store behov for opdateret viden og information om støttemuligheder og fundraising blev Fonde.dk etableret i 2014. Fonde.dk er et online værktøj, der støtter arbejdet med fundraising i såvel offentlige som private virksomheder.

Foruden at være et opslagsværk med en avanceret fondsdatabase er Fonde.dk et videnscenter, hvor besøgende kan: 1) læse faglige artikler om fundraisingprocessen – fra idé til gennemførelse; 2) hente skabeloner til det daglige praktiske fundraising arbejde; 3) blive opdateret og inspireret dagligt gennem nyheder; 4) tilmelde sig forskellige events og begivenheder i hele Danmark relateret til fundraising og ekstern finansiering. Fonde.dk sikrer således større succes med fundraising indsatsen.

Alt indhold på Fonde.dk er udarbejdet af Fundraiseren.dk I/S og må ikke kopieres, gengives eller distribueres uden tilladelse. Har du spørgsmål til Fonde.dk’s indhold, kan du kontakte os på info@fonde.dk.

 

Databeskyttelse, herunder indsamling af personoplysninger

Fundraiseren.dk I/S lægger vægt på en høj grad af databeskyttelse i forbindelse med brug af Fonde.dk. Derfor er det af stor betydning for Fundraiseren.dk I/S, at eventuelle personlige oplysninger, afgivet af Brugerne til Fonde.dk, ikke kommer til andres kendskab. Vi er stærkt engageret i at beskytte personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder Databeskyttelsesforordningen.

Indsamling af personoplysninger
Fundraiseren.dk I/S indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger ét af vores websites og interagerer med os ved brug af vores Services. 

Alle Brugere på Fonde.dk giver ved samtykke til brugen af cookies på Fonde.dk mulighed for indsamling af oplysninger under deres besøg så som Mac- og IP-adresse, typen af enhed og browser brugt under besøget, information omkring en eventuelt henvisning til websitet fra et andet website eller e-mail, GEO-lokation samt information om, hvilke sider og typer af indhold, som Brugeren så under besøget. Der kan ligeledes bruges cookies til personalisering af indhold og nyhedsbreve ud fra interesseområder samt til målretning af markedsføring af Fundraiseren.dk I/S’s Services.

I det tilfælde, hvor Brugeren opretter en konto på Fonde.dk, indsamler Fundraiseren.dk I/S desuden information om navn, adresse, e-mail, telefonnummer og eventuelt CVR-nummer på den repræsenterede virksomhed eller organisation. Der bliver også indsamlet statistik om, hvordan Brugeren interagerer med websitet i form af indhold, generering og download af PDF’er med fondsinformation, afspilning af videoer og podcasts samt muligt samtykke til modtagelse af nyhedsbreve og notifikationer. 

Fundraiseren.dk I/S indsamler alene de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne levere den aftalte Service til Brugeren. 

Behandling af personoplysninger
Når Fundraiseren.dk I/S leverer en Service via oprettelsen og administration af en brugerkonto på Fonde.dk, anser vi os for dataansvarlig ifølge Databeskyttelsesforordningen, hvor Fonde.dk bestemmer formålet med behandlingen i forhold til den konkrete Service.

Ved tilmelding til en Service accepterer du som Bruger, at Fundraiseren.dk I/S anvender de afgivne personoplysninger til det forudsatte formål.

Et eksempel på en Service kan eksempelvis være modtagelse af nyhedsbreve eller notificeringer, hvor Brugeren ved accept af modtagelse af e-mails accepterer at modtage nyheder fra Fonde.dk og Fundraiseren.dk I/S. Brugeren kan til enhver tid afmelde de enkelte nyhedsbreve.

På websitet gøres der desuden brug af cookies, hvor vi henviser til vores Cookiepolitik

Brugerens rettigheder
Brugeren kan på begæring få oplyst, hvilke oplysninger om Brugeren, der behandles. Behandlingen har til formål at give Fundraiseren.dk I/S mulighed for at sikre, at vilkårene for brugen af Fonde.dk overholdes. Endelig sker behandlingen af oplysningerne af statistiske hensyn samt med henblik på en yderligere forretningsmæssig udvikling af Fonde.dk. Personligt identificerbare oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjemand.

Fundraiseren.dk I/S anvender de samarbejdspartnere, som vi vurderer, der har den bedste mulighed for at assistere os med at kommunikere med og servicere vores Brugere, og nogle af dem behandler personoplysninger i lande uden for EU, som eksempelvis USA. Vi indgår databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere, der benytter tredjepartscookies på vores websites, som bruges til administration af nyhedsbreve, analyser af brugen af vores websites samt til målrettet markedsføring.

Når Fundraiseren.dk I/S behandler dine personoplysninger ud fra dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os. Hvis du eksempelvis ikke ønsker fortsat at modtage e-mails med nyheder og notifikationer fra Fundraiseren.dk I/S, kan du let afmelde dig ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” i de e-mails, du modtager fra os.

Fundraiseren.dk I/S opbevarer kun personoplysninger om vores Brugere, så længe vi har behov for at varetage de aftale Services. Opbevaring sker ifht. reglerne om bogføring, hvor minimumsperioden for opbevaring efter bogføringsloven er p.t. løbende kalenderår og 5 år.

Du kan til enhver tid kontakte Fundraiseren.dk I/S og få indsigt i de personoplysninger, der behandles om dig af Fundraiseren.dk I/S. Herved kan du også kræve at eventuelt forkerte eller mangelfulde persondetaljer opdateres. Du har også mulighed for at kræve, at dine personoplysninger bliver slettet, at Fundraiseren.dk I/S begrænser behandlingen af dine personoplysninger, eller du kan gøre indsigelse mod Fundraiseren.dk I/S’s behandling af dine personoplysninger. Dette kan du gøre ved at kontakte Fundraiseren.dk I/S via info@fonde.dk. Du kan ligeledes kontakte Fundraiseren.dk I/S, hvis du ønsker at benytte din ret til dataportabilitet.

 

Fonde.dk login

Umiddelbart efter køb af abonnement eller ved oprettelse af et gratis prøveabonnement modtager Brugeren via e-mail login oplysninger med det brugernavn og password, som er anvendt i registreringsprocessen. Disse oplysninger sendes elektronisk til den af Brugeren oplyste e-mail adresse. Abonnementet aktiveres først til brug, når betaling er gennemført. Brugernavn og password skal herefter benyttes, når man ønsker at logge på Fonde.dk.

Det udleverede login (brugernavn og password) er personligt og skal opbevares forsvarligt og fortroligt. Brugernavn og password må kun anvendes af Brugeren og må således ikke videregives til tredjemand. Brugeren er forpligtet til straks at meddele Fundraiseren.dk I/S, via info@fonde.dk, hvis der sker misbrug eller der er risiko for misbrug af brugernavn og adgangskode.

Abonnementet til Fonde.dk må kun anvendes af Brugeren og det antal abonnenter, som er omfattet af abonnementet, såfremt der er tale om en flerbrugerlicens eller specialaftale indgået med Fundraiseren.dk I/S. Samtidig har Fundraiseren.dk I/S mulighed for at overvåge Brugerens anvendelse af Fonde.dk.

Fundraiseren.dk I/S er berettiget til uden forudgående varsel og begrundelse at afbryde eller begrænse Brugers adgang til og anvendelse af brugernavn og adgangskode, hvis der er mistanke om misbrug eller anden overtrædelse af Betingelserne. Bruger kan på baggrund af sådan afbrydelse eller begrænsning ikke gøre krav gældende mod Fundraiseren.dk I/S.

 

Ansvarsfraskrivelse

Selvom Fundraiseren.dk I/S har en høj standard for datasikkerhed, er det desværre ikke muligt at garantere en fuldstændig sikkerhed for data, der formidles til, fra og via Fonde.dk. Når data sendes og opbevares elektronisk, opstår der altid en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til beskyttede data. Fundraiseren.dk I/S fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle brist i datasikkerheden.

Fundraiseren.dk I/S tilstræber en høj tilgængelighed for Fonde.dk, men indestår ikke for en garanteret oppetid. Det kan på grund af tekniske forhold, herunder sikkerhedsmæssige forhold, løbende være nødvendigt at tage Fonde.dk ud af drift i kortere perioder. Planlagt vedligeholdelse af Fonde.dk vil blive forsøgt planlagt således, at Fonde.dk så vidt mulig altid vil være tilgængelig på hverdage fra kl. 9 til 24, men der kan opstå akutte behov for at foretage vedligeholdelse indenfor dette tidspunkt med hel eller delvis utilgængelighed til følge. Så vidt muligt vil planlagte opdateringer mv. blive varslet forinden på websitet. Brugeren kan ikke rejse krav, herunder på tilbagebetaling af abonnement, mod Fonde.dk som følge af nedetid.

Fundraiseren.dk I/S fraskriver sig endvidere ansvaret for driftsproblemer, der skyldes nedbrud eller utilgængelige kommunikationslinjer og andre forsyningsproblemer, der skyldes tredjemand som fx internetudbydere, elektricitetsleverandører m.v.

Fundraiseren I/S bestræber sig på, at alle fonde og puljer på Fonde.dk er opdaterede og fejlfri. Fundraiseren.dk I/S indestår dog ikke herfor og Fundraiseren.dk I/S garanterer derfor ikke for at alle oplysninger på Fonde.dk er korrekte eller fyldestgørende, selv om dette tilstræbes i det daglige arbejde med websitet.

Fonde.dk indeholder links til andre websider. Fundraiseren.dk I/S indestår ikke for kvaliteten og indholdet af det materiale, der findes på sådanne websider.

Brugeren er alene ansvarlig for materiale som denne måtte uploade, dele eller på anden vis gøre tilgængelighed for offentligheden via websitet.

Fundraiseren.dk I/S fraskriver sig ethvert erstatningsansvar overfor direkte og indirekte tab, mistet fortjeneste, badwill og andre følgeskader som følge af fejlagtige data eller andre mangler ved Fonde.dk, ligesom ansvar for Brugerens videregivelse af fejlagtige data alene påhviler Brugeren.

Fundraiseren.dk I/S’s erstatningsforpligtelse er i alle tilfælde for det enkelte ansvarspådragende forhold begrænset til det akkumulerede vederlag for det kalenderår, hvortil skaden kan henføres til. Fundraiseren.dk I/S’s samlede erstatningsansvar overfor Brugeren kan under ingen omstændigheder overstige kr. 5.000 pr. kalenderår.

  

Betaling og fornyelse af abonnement

 

Betaling

Abonnement betales forud via Fonde.dk’s integrerede e-handel eller mod fremsendt faktura ved større flerbrugerabonnementer. Brugere kan købe enten en enkeltbrugerlicens eller en flerbrugerlicens og vælge mellem 2 forskellige betalingsterminer: halv- eller helårligt. Det er også muligt at oprette et prøveabonnement på 1 uge, hvilket er gratis for Brugeren. Alle tre abonnementer giver fuld adgang til alt indhold på Fonde.dk. Fundraiseren.dk I/S vil advisere Brugeren pr. e-mail, når abonnementet er ved at udløbe. Alle priser er angivet i DKK inkl. moms, der er tillagt ved fakturering.

Ved Brugerens tilmelding accepteres det, at Fundraiseren.dk I/S må trække det aftalte abonnement-beløb i overensstemmelse med prisen på det valgte abonnement og den valgte periode.

 
Fornyelse

Det er op til Brugeren selv at forny abonnementet, hvilket ikke sker automatisk, således at Brugeren selv har kontrol over eventuel fornyelse og valg af abonnement. Brugeren vil blive adviseret om muligheden om fornyelse pr. mail forud for udløb af abonnement, henholdsvis en måned, en uge og 48 timer før udløb. 

Eventuelle prisændringer vil fra Fundraiseren.dk I/S’s side blive meddelt skriftligt pr. e-mail til de enkelte Brugere med et varsel på minimum en måned.

 
Fremsendelse af kvittering

Når Brugeren godkender et abonnement hos Fonde.dk, vil Fundraiseren.dk I/S’s system automatisk sende en e-mail til Brugeren, hvoraf ordrebekræftelse/faktura (se ovenfor) fremgår.

 
Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold 

Ordrer er bindende fra det øjeblik, der første gang logges ind på brugerkontoen. I tilfælde af flerbrugerlicens er ordren bindende for samtlige licenser, så snart der er logget ind med blot én Bruger. 

Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte abonnementsperiode, medmindre kortholder anvender fortrydelsesretten.

 
Procedure for fornyelse og sletning af kortnummer

Bliver Brugerens kort lukket, fordi vedkommende har fået et nyt kort eller af anden årsag, vil betaling ikke kunne gennemføres og Brugerens abonnement vil blive deaktiveret, indtil betalingen kan gennemføres. Fejler en betaling, får Brugeren automatisk mulighed for at opdatere sine kortoplysninger.

  

Fortrydelse

Abonnementskøb er omfattet af den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Brugeren kan kun fortryde, hvis abonnementet IKKE er taget i brug indenfor de 14 dage. Brugeren tager sit abonnement/sin serviceydelse i brug i samme øjeblik købet gennemføres i Fonde.dk's webshop. 

Ønsker Brugeren at udnytte fortrydelsesretten, må vedkommende straks efter køb logge af og ikke logge på igen og kontakte Fundraiseren.dk I/S for at informere om, at købet er fortrudt. Da Brugeren har indgået en aftale om et abonnement, er der kun fortrydelsesret ved aftalens indgåelse.

 

Ændringer af betingelser

Fundraiseren.dk I/S kan ændre Betingelserne for brugen af Fonde.dk samt priser med et skriftligt varsel på mindst 1 måned. Ændringer af rent begunstigende eller ikke væsentlig karakter, herunder nedsættelse af priser, eller ændring af priser for engangsydelser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.

 
Immaterielle rettigheder

Brugeren anerkender og accepterer, at Fundraiseren.dk I/S (eller Fundraiseren.dk I/S’s licensgivere) ejer alle juridiske rettigheder, herunder alle immaterielle rettigheder til websitet og de udbudte Services (uanset om disse rettigheder er registrerede eller ej).

Brugeren indvilliger i ikke at kopiere, herunder genudgive, frame, downloade, overføre, modificere, tilpasse, skabe afledte værker baseret på, udleje, lease, udlåne, sælge, tildele, distribuere, licensere, underlicensere eller ”reverse Engineering” af websitet eller Services, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i nærværende aftale.

Brugeren må dog anvende og printe alt indhold fra Fonde.dk til eget brug. 

 
Misligholdelse

Hver part kan ophæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt den anden part har misligholdt nærværende betingelser på væsentlige områder, herunder men ikke begrænset til: 

  • Manglende betaling af abonnement på trods af fremsendt rykker for betaling
  • Overtrædelse af reglerne for udlevering og anvendelse af login
  • Overtrædelse af reglerne for brug af data, herunder videresalg

Ved Fundraiseren.dk I/S’s ophævelse har Brugeren ikke længere adgang til Fonde.dk, men er stadig forpligtet til at betale eventuelle restancer til Fundraiseren.dk I/S. Ved ophævelse som følge af væsentlig misligholdelse har Brugeren ikke krav på kompensation eller tilbagebetaling af allerede erlagte ydelser.

 

Overdragelse

Brugerens rettigheder og forpligtelser i henhold til den indgåede abonnementsaftale er uoverdragelige og kan følgelig ikke overdrages til tredjemand uden Fundraiseren.dk I/S’s skriftlige samtykke.

 

Opsigelse

Brugeren kan når som helst opsige abonnementet, men er stadig forpligtet til at betale den fulde pris indtil abonnementsperiodens oprindelige udløb. Abonnementet udløber automatisk ved abonnementsperiodens udløb, såfremt det ikke fornyes af Brugeren inden. Brugeren skal derefter selv vælge og betale et nyt abonnement via ”Min profil” på Fonde.dk eller ved at skrive en mail til info@fonde.dk.

Fundraiseren.dk I/S kan opsige abonnementsaftalen med mindst 60 dages skriftligt varsel til udgangen af en måned mod samtidig at refundere Brugeren det forholdsmæssigt tilkommende allerede betalte abonnement for perioden fra aftalens ophør og frem til abonnementsperiodens aftalte udløb. Hvis der er tale om væsentlig misligholdelse kan Fundraiseren.dk I/S dog ophæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning.

 

Værneting

Betingelserne og enhver anden aftale mellem Fundraiseren.dk I/S og Brugeren er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler for parternes indbyrdes forhold.

Uoverensstemmelser mellem parterne om den indgåede aftales opfyldelse, fortolkning eller udfyldning, indbringes for de ordinære domstole med retten i Århus som 1. instans

 

OBS!

OK